Om oss

Om oss

Föreningen är en ideell organisation som levandegör historien kring Kungliga Göta Artilleriregemente, A2. Vi disponerar en föreningsgård i Hisingsbacka - i dagligt tal kallad “Lärje”. Där förvaras vår materiel och det är också navet i verksamheten. Oftast utgår vi från Lärje när vi genomför verksamhet.

Artilleriavdelningen i Göteborg bildades 1971 i samband med Göteborgs 350-års jubileum. Föreningen består av drygt 150 medlemmar och växer ständigt. Utöver våra artilleripjäser ägnar vi också tid och kraft att återställa fordon från tiden kring beredskapstiden och vi ansvarar för cermoniell skjutning vid Stockholms Stadshus när Karolinska Institutet promoverar sina doktorer. Verksamhet som i nuläget är vilande är vår dansavdelning samt det ridande artilleriet.

Facebook sida (officiell) www.facebook.com/artilleriavdelningen

Vår egen marknadsföringskanal där vi fiskar likes, nya uppdrag och sprider Artilleristens budskap till världen.

 

Facebook medlemsgrupp https://www.facebook.com/groups/222194331238/

Intern grupp där vi diskuterar högt och lågt, ett bra komplement till eposten eftersom det även för medlemmar är möjligt att diskutera (eposten administreras av styrelsen).