Välkommen till Artilleriavdelningen i Göteborg

"Ett raskt och hurtigt uppträdande, en sträckt och på samma gång naturlig kroppsställning samt en vårdad klädsel bidraga att giva ett tilltalande utseende."
ur boken Undervisning för Fältartilleristen, 1915 års upplaga.