Nyheter

Årsmöte 2017

Föreningens årsmöte genomförs söndag 19 februari kl. 16:00. Medlemmar som betalat sin medlemsavgift äger rösträtt på mötet. Kallelse samt inbetalningskort sänds ut senast 14 dagar före årsmötet.

Rösträtt